Privacybeleid

Je privacy en veiligheid is voor Ecopunt van het grootste belang. Wij nemen de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht en gaan zorgvuldig om met je gegevens. Wij hebben alle maatregelen genomen om online winkelen bij ons zo veilig mogelijk te maken.

Privacy-beleid

Dit is de website van Ecopunt.
Ons vestigingsadres is Molenberglaan 125, 6416EM te Heerlen.
Ons postadres is Molenberglaan 125, 6416EM te Heerlen.
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 67769985.
Ons B.T.W.-nummer is NL.8571.67.649.B01.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch browser, internetprovider, besturingssysteem.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website.
- je e-mailadres als je dit aan ons communiceert.
- de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt.
- alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
- de historie van chatgesprekken via de live chat.

Deze informatie wordt gebruikt:
- voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.
- om de inhoud van onze website te verbeteren.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd:
- om de inhoud van onze website te verbeteren.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:
- per email: info@ecopunt.nl
- per telefoon: 0888 360 350
- per brief: Molenberglaan 125, 6416EM te Heerlen
- per live chat op onze website

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als je ons je telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je on-line geplaatst hebt.

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14